Τι είναι το Cloud Business Software ERP/CRM;

Κουραστήκατε να κρατάτε όλη την επιχείρηση σε χαρτιά?
Θα θέλατε να μειώσετε τους χρόνους των εργαζομένων σας όταν αναζητούν παλαιότερες δουλειές στο αρχείο?
Σας ενδιαφέρει να βλέπετε το πώς αποδίδουν οι εργαζόμενοί σας σε αριθμούς?
Σας αρέσει η ιδέα να έχετε στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα για την απόδοση της επιχείρησής σας?
Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά με την δημιουργία ενός ERP/CRM συστήματος.
Στην ουσία ένα ERP/CRM σύστημα είναι μια εφαρμογή μηχανογράφησης της επιχείρησής σας.
Μέσω ενός τέτοιου συστήματος σας δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης της επιχείρησής σας
από όπου και αν βρίσκεστε αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Ποιος είναι ο στόχος του ERP/CRM;

Με την δημιουργία μηχανογράφησης ERP/CRM κατευθύνετε την επιχείρηση σας, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους για να απλοποιήσει και να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες της.
 

Τα κέρδη που μπορείτε να έχετε είναι:

 • Αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων σας.

 • Απλοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης.

 •  Ελαχιστοποίηση λαθών μέσω ελέγχων του συστήματος.

 • Σύνδεση όλων των πτυχών της επιχείρησής σας σε ένα σύστημα(πελατολόγιο, τιμολόγια, καταγραφή εργασιών)

 • Παρακολούθηση της απόδοσης των υπαλλήλων σας μέσω στατιστικών στοιχείων.

 • Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Cloud Online ERP | CRM

Ψηφιακή Στρατηγική

Μερικά παραδείγματα δεδομένων που το ERP/CRM πρέπει να συγκεντρώνει.

 • Ημερομηνίες αποστολής και παραλαβής.

 • Δεδομένα εσόδων - εξόδων.

 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

 • Ηλεκτρονική καταχώρηση αρχείων.

 • Έλεγχος αποθήκης.

 • Παρακολούθηση πελατολογίου.

 • Ανταπόκριση σε καμπάνιες.

 • Δεδομένα εγγραφών από το διαδίκτυο.

 • Οργάνωση οικονομικών.

 • Δημογραφικά στοιχεία.

 • Στοιχεία πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Online ERP
ERP/CRM

ERP/CRM Dashboards

Dashboards στο Online ERP | CRM  είναι τα στιγμιότυπα από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες πωλήσεων. Κάθε παράγοντας μπορεί να δει τις προσφορές, πόσοι πελάτες δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμα, βαθμολόγηση παράγοντα σε σύγκριση με τα άλλα μέλη της ομάδας πωλήσεων και ούτω καθ'εξής. Τα Dashboards είναι σήμερα διαθέσιμα για τις διαπραγματεύσεις και βρίσκονται στη διαδικασία να προστεθεί σε όλες τις άλλες οντότητες του ERP/CRM (Leads, επαφές, Εταιρείες, κλπ).

Οι επιχειρηματικές διεργασίες στο ERP/CRM

Οδηγοί και Προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματισμό μέσω των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μια επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να περιέχει όλες τις πιθανές ενέργειες με στοιχεία ERP/CRM: αποστολή e-mail, την ανάθεση της ευθύνης, τον καθορισμό των καθηκόντων κ.τ.λ.

 

Επίσης μπορεί να περιέχει επιχειρησιακές διαδικασίες που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση των στοιχείων, να συμπληρώσουν τα πεδία και να δημιουργήσουν νέα στοιχεία, όπως προσφορές.

Cloud Software ERP/CRM